شیوه نامه مقالات ارسالی

به منظور رعایت هماهنگی لازم در فصلنامه لازم است نگارش متن بر اساس الگوی زیر عمل شود :

1-در صفحه نخست مقاله باید عنوان مقاله ، نام نویسنده یا نویسندگان با رتبه علمی و آدرس مکاتباتی و ایمیل قید شود.

2-چکیده مقاله در حدود 100الی150کلمه در ابتدای مقاله قید شود .

3-شیوه ارجاع به منابع باید به صورت دایره المعارفی (داخل پرانتز )و طبق الگوی زیر باشد :

کتاب : نام خانوادگی، سال نشر اثر، جلد و صفحه. مثال : (حسینی ، 1370:ج2:148)

مقاله: نام خانوادگی، سال، صفحه .

4-مقاله با خط (ب. لوتوس) و با فونت 14تایپ شود .

5- حداقل صفحات 12 و حداکثر 16 می باشد .

 


طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان