محل برگزاری : دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

آذربایجان شرقی - تبریز - کیلومتر 35 جاده تبریز مراغه


طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان