تاریخهای مهم همایش به شرح ذیل می باشد :


روز برگزاری همایش : روز یکشنبه 30 مهر ماه 1396


آخرین مهلت ارسال اصل و چکیده مقاله : 15 شهریور 96


اعلام نتایج داوری :15 مهر 96


طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان