هزینه ها (هزینه پذیرش مقاله ، اسکان، تغذیه، دریافت مجموعه مقالات و ... و نحوه پرداخت آنها ) :

 

 

جدول حق ثبت نام

اساتید

مقاله کامل اول 1،000،000 ریال

مقالات کامل بعدی 800،000 ریال

چکیده مقاله 500،000

دانشجویان

مقاله کامل اول 500،000 ریال

مقالات کامل بعدی 400،000 ریال

چکیده مقاله 250،000


طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان